ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਾਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਉਪਰੋਂ ਹੀ ਪਕੜ ਲਿਆ

Video Duration: 00:04:23 Video Upload Date: 2021-07-31 13:01:55 Video Views: 944 Video Rating: 3.75 Vidoe Likes: 9 Video Dislikes: 3 ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਾਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ …

Read More