ਨਵੇਂ CM ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ, ਭੱਜ-ਭੱਜ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਜਾਂਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿਖਾਈ


Video Duration: 00:02:43
Video Upload Date: 2021-09-21 13:50:42
Video Views: 2343
Video Rating: 4.56
Vidoe Likes: 41
Video Dislikes: 4

ਨਵੇਂ CM ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ, ਭੱਜ-ਭੱਜ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਜਾਂਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿਖਾਈ

About Singh Gurpreet

My name is Gurpreet Singh. I am a web developer and Graphic Designer in Chandigarh. I am working in this filed from last 10 years.

View all posts by Singh Gurpreet →