ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਡੇਢ ਸੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਦਲੀ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਚੈਲੰਜ


Video Duration: 00:12:36
Video Upload Date: 2021-07-22 16:37:02
Video Views: 209
Video Rating: 5.00
Vidoe Likes: 17
Video Dislikes: 0

ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਡੇਢ ਸੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਦਲੀ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਚੈਲੰਜ

About Gurpreet Singh

My name is Gurpreet Singh. I am a web developer and Graphic Designer in Chandigarh. I am working in this filed from last 10 years.

View all posts by Gurpreet Singh →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *