ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਡਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ? ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ


Video Duration: 00:03:17
Video Upload Date: 2021-07-22 15:03:01
Video Views: 174
Video Rating: 4.75
Vidoe Likes: 19
Video Dislikes: 1

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਡਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ? ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

About Gurpreet Singh

My name is Gurpreet Singh. I am a web developer and Graphic Designer in Chandigarh. I am working in this filed from last 10 years.

View all posts by Gurpreet Singh →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *