ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਅਕਾਲੀ, ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਵਿਵਾਦਤ ਫੋਟੋ, ਹੁਣ ਕਰਗੇ ਡਿਲੀਟ?


Video Duration: 00:03:02
Video Upload Date: 2021-07-22 14:01:13
Video Views: 1030
Video Rating: 4.76
Vidoe Likes: 100
Video Dislikes: 5

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਅਕਾਲੀ, ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਵਿਵਾਦਤ ਫੋਟੋ, ਹੁਣ ਕਰਗੇ ਡਿਲੀਟ?

About Gurpreet Singh

My name is Gurpreet Singh. I am a web developer and Graphic Designer in Chandigarh. I am working in this filed from last 10 years.

View all posts by Gurpreet Singh →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *