ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : Navjot Sidhu ਦੇ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ 62 ਵਿਧਾਇਕ ,ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ


Video Duration: 02:00:00
Video Upload Date: 2021-07-21 12:49:25
Video Views: 25251
Video Rating: 4.62
Vidoe Likes: 481
Video Dislikes: 40

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : Navjot Sidhu ਦੇ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ 62 ਵਿਧਾਇਕ ,ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ

About Singh Gurpreet

My name is Gurpreet Singh. I am a web developer and Graphic Designer in Chandigarh. I am working in this filed from last 10 years.

View all posts by Singh Gurpreet →