ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ, ਗਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸੀਹਾ


Video Duration:
Video Upload Date: 2021-06-13 22:30:32
Video Views:
Video Rating:
Vidoe Likes: [vid_likes]
Video Dislikes: [vid_dislikes]

ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ, ਗਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸੀਹਾ

About Singh Gurpreet

My name is Gurpreet Singh. I am a web developer and Graphic Designer in Chandigarh. I am working in this filed from last 10 years.

View all posts by Singh Gurpreet →