ਫਤਿਹਵੀਰ ਵਾਂਗ ਹੁਣ 4 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਿਆ 100 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ 'ਚ, ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਰੈਸਕਿਉ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ Live !


Video Duration: 00:00:00
Video Upload Date: 2021-06-14 14:28:33
Video Views: 24910
Video Rating: 4.84
Vidoe Likes: 2418
Video Dislikes: 78

ਫਤਿਹਵੀਰ ਵਾਂਗ ਹੁਣ 4 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਿਆ 100 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ 'ਚ, ਮੱਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਰੈਸਕਿਉ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ Live !

About Gurpreet Singh

My name is Gurpreet Singh. I am a web developer and Graphic Designer in Chandigarh. I am working in this filed from last 10 years.

View all posts by Gurpreet Singh →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *