ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ 2000 ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੇ


Video Duration:
Video Upload Date: 2021-06-11 22:26:03
Video Views:
Video Rating:
Vidoe Likes: [vid_likes]
Video Dislikes: [vid_dislikes]

ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ 2000 ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੇ

About Gurpreet Singh

My name is Gurpreet Singh. I am a web developer and Graphic Designer in Chandigarh. I am working in this filed from last 10 years.

View all posts by Gurpreet Singh →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *