ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ, ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਰਤਾ ਐਲਾਨ


Video Duration: 00:35:24
Video Upload Date: 2021-06-13 14:40:05
Video Views: 74
Video Rating: 3.13
Vidoe Likes: 5
Video Dislikes: 3

ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ, ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਰਤਾ ਐਲਾਨ

About Gurpreet Singh

My name is Gurpreet Singh. I am a web developer and Graphic Designer in Chandigarh. I am working in this filed from last 10 years.

View all posts by Gurpreet Singh →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *