ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ? ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ


Video Duration: 00:10:38
Video Upload Date: 2021-06-13 13:42:13
Video Views: 261
Video Rating: 5.00
Vidoe Likes: 30
Video Dislikes: 0

ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ? ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ

About Gurpreet Singh

My name is Gurpreet Singh. I am a web developer and Graphic Designer in Chandigarh. I am working in this filed from last 10 years.

View all posts by Gurpreet Singh →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *