ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਰਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਰਤਾ ਐਲਾਨ


Video Duration: 00:04:43
Video Upload Date: 2021-06-13 11:30:25
Video Views: 870
Video Rating: 4.77
Vidoe Likes: 83
Video Dislikes: 4

ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਰਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਰਤਾ ਐਲਾਨ

About Gurpreet Singh

My name is Gurpreet Singh. I am a web developer and Graphic Designer in Chandigarh. I am working in this filed from last 10 years.

View all posts by Gurpreet Singh →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *