ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਮਾਰਤਾ ਕਬੱਡੀ ਕੋਚ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ


Video Duration: 00:05:02
Video Upload Date: 2021-06-11 15:05:40
Video Views: 240
Video Rating: 5.00
Vidoe Likes: 25
Video Dislikes: 0

ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਮਾਰਤਾ ਕਬੱਡੀ ਕੋਚ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ

About Gurpreet Singh

My name is Gurpreet Singh. I am a web developer and Graphic Designer in Chandigarh. I am working in this filed from last 10 years.

View all posts by Gurpreet Singh →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *