ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੈ ਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਇੰਨਕਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ


Video Duration: 00:08:13
Video Upload Date: 2021-06-10 16:39:00
Video Views: 89
Video Rating: 5.00
Vidoe Likes: 4
Video Dislikes: 0

ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੈ ਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਇੰਨਕਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

About Gurpreet Singh

My name is Gurpreet Singh. I am a web developer and Graphic Designer in Chandigarh. I am working in this filed from last 10 years.

View all posts by Gurpreet Singh →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *