ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਗੂ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਲੀ ਪੋਲ੍ਹ, ਉਧੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ


Video Duration: 00:21:12
Video Upload Date: 2021-06-09 20:00:00
Video Views: 1542
Video Rating: 4.87
Vidoe Likes: 38
Video Dislikes: 1

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਗੂ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਲੀ ਪੋਲ੍ਹ, ਉਧੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ

About Gurpreet Singh

My name is Gurpreet Singh. I am a web developer and Graphic Designer in Chandigarh. I am working in this filed from last 10 years.

View all posts by Gurpreet Singh →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *